FAQ

Как се пресмята „обръщането на прозорците”?

При нас обръщането на прозорците се изчислява като площ за изолиране в квадратни метри, която се добавя към общата площ за топлоизолиране на сградата. Това означава, че за обръщането заплащате същата цена за квадратен метър, както за санирането на квадратен метър. В бранша са познати и други практики за пресмятане на обръщането на прозорците, които са в ущърб на клиента, защото при тях има цена за линеен метър обръщане (около 15 лева), а обикновено обиколката на един прозорец в линейни метри е около 5-6 метра, но варира в зависимост от прозорците. Т.е. в този случай цената за обръщане би била между 75-90 лева за един прозорец, а изчислено в квадратни метри обръщането на същия прозорец би било около 1 кв. метър и съответно цена започваща от 30 лева на квадратен метър.

Какво включва крайната цена за полагане на кавдратен метър топлоизолация?

Ние от Алпи Пан ООД винаги сме държали на коректните взаимооотношения с нашите клиенти, за да останат такива за дълго, а и за да може да разчитаме на добрите им препоръки. Затова залагаме на ясните финансови взаимоотношения и открито заявяваме, че в общият случай в цената за 1 кв. метър полагане на топлоизолация се включва: залепване и дюбелиране на топлоизолационният материал, полагане на мрежа за изолация и шпакловка, финализиране с фасадна драскана мазилка, транспорт на метериалите до обекта, сума за вложен труд на нашите професионални монтажници на топлоизолация, почистване на работната площадка след приключване на СМР дейностите. Всички останали дейности и използвани материали, различни от базовите се договарят допълнително на място при оглед на обекта и се добавят към основната цена за 1 кв. метър топлоизолация.

Част от допълнителните дейности са: монтаж и демонтаж на скеле; почистване и подготовка на повърхностите за изолиране, когато са в много лошо състояние (включително обрушване на компрометирана мазилка и други подготвителни дейности); транспорт извън рамките на София; демонтиране на стар и монтиране на нов подпрозоръчен алуминиев перваз; монтаж на алуминиева козирка или козирка от поцинкована ламарина над топлоизолацията; монтаж на олуци; уеднаквяване на общият вид на фасадата на сградата, чрез полагане на шпакловка и мазилка върху части от нея, за които не е се цели енергийна ефективност чрез топлоизолиране и всички други дейности, които не се включват в обичайните при полагане на топлоизолация. Цените ни за топлоизолация, както и на някои допълнителни СМР дейности може да видите тук.

Какъв вид материал за топлоизолация да избера?

Всичко зависи от финансовите Ви възможности, разбира се, а също и от времето, за което искате да си възвърнете инвестицията. От тук следва, че оптималният вариант за качествена топлоизолация, която ще Ви спести средства за отопление в бъдеще и ще ви осигури постоянен комфорт и спокойствие е по-голяма дебелина (от 8см нагоре) и плътност на материалите, влгагане на по-качествени материали на утвърдени произодители в бранша (AUSTROTERM, FIBRAN, ROCKWOOL, NEOPOR, BAUMIT и други) и най-важното – изолацията да бъде монтирана от безкомпромисни професионалисти в областта на снирането.

Най-често използваната и с най-ниска цена топлоизолационна система е: стиропор (EPS) 5 см със завършваща фасадна драскана мазилка на варо-циментова основа.

Оптиманият вариант за най-добро съотношение цена-качество е NEOPOR 5 см със завършваща фасадна драскана мазилка на варо-циментова основа.

А материала с най-добри топлоизолационни качества е минералната вата, която също е и пожароустойчива, но пък е неприложима в някои случаи, поради спецификата на полагането й, голямата й плътност и тегло.

Повече за видовете материали за топлоизолация, изполвани от Алпи Пан ООД.

Кой е най-подходящият сезон през годината за полагане на топлоизолация?

Най-общо казано това са пролетта, лятото и ранната есен, или като месеци от април до октомври/ноември, но всичко е много относително и зависи от температурата на въздуха. Минималната температура, над която е препоръчително да се полага топлоизолация е 5 градуса Целзий. Във всички останали случаи, когато атмосферните условия позволяват работа на открито е възможно да се извършва саниране на сградите. А защо не е препоръчително да се монтира топлоизолация под 5 градуса Целзий вижте тук.

Колко ще ми струва топлоизолацията?

Това със сигурност е един от най-често задаваните въпроси от страна на клиентите към Нас. И отговорът винаги започва със „Зависи от материала, с който сте избрали да бъде направена топлоизолацията, но не само от това, разбира се. А ако трябва да дадем максимално изчерпателен и подробен отговор, трябва да започнем от тук:

Цената за полагане на топлоизолация на квадартен метър се определя от вида на вложените материали (експандиран пенополистирол (EPS-стиропор); екструдиран пенополистирол XPS; графитен експандиран пенополистирол NEOPOR; минерална (каменна) вата ); от дебелината на изолационните плоскости (най-често използваната минимална дебелина за изолация е 5 см, като може да се увеличава с по 1 см в зависимост от желанието на клиента) от типа завършваща мазилка (на варо-циментова основа, полимерна, силикатна), която е последнатата фаза при монтаж на топлоизолация; от достъпа до фасадата на сградата при полагане на изолационните плоскости, т.е. дали се полага от статично скеле или по алпийски способ с въжен достъп. При монтаж от скеле в цената на топлоизолацията се включва сглобяване и разглобяване на самото скеле. Повече информация относно цените може да получите тук, а за видовете топлоизолационни материали и завършващи мазилки – тук.

Ние от Алпи Пан ООД винаги обявяваме крайна цена за квадратен метър за услугата полагане на топлоизолация, като в нея включваме всички разходи по монтажните дейности, транспортните разходи, материалите, монтаж и демонтаж на скеле (ако се използва такова). Целта ни е да не подвеждаме клиентите с първоначално обявени ниски цени, които в последствие биват завишавани при добавяне на разходи за допълнителни дейности, защото всички добре знаем, че или има много конкурентни фирми, занимаващи се с полагане на топлоизолация по алпийски способ или от скеле, които умишлено подвеждат клиентите с изкуствено занижени цени, което със сигурност означава, че не се влагат качествени материали или в достъчно количество, или пък не са включили цени за определена услуга, с която ще Ви “изненадат” накрая. В последствие се оказва, че реалността е съвсем друга, но клиента вече е капарирал услугата и връщане назад няма. За това доверявайки се на качествените топлоизолационни услуги на Алпи Пан ООД, Вие си осигурявате топлина и уют през зимата, прохлада през лятото и най-вече гаранция за разумно вложени средства.

Коя е най-подходящата дебелина на изолационните плоскости?

В България законово приетият минимум за дебелината на изолационните плоскости е 8 см, но всичко зависи от предпочитанията и възможностите на клиентите. Цените нарастват пропорционално на увеличаването на дебелината и плътността на материалите. А когато санирането на сградта е финансирано с банков кредит за енергийна ефективност, законовите изисквания се спазват стриктно, за да бъдат изпълнени условията и съответно да бъде отпуснат кредита на клиента.

4. Как се пресмята площта на сградата, която трябва да се топлоизолира?

Често при огледи на обекти клиенти задават следния въпрос: “ Изваждате ли светлият отвор на прозорците при изчисляване на площта за топлоизолиране? “ Това първоначално доста ни изненадваше, но явно има доста некоректни „колеги” в бранша, които не го правят.

Нашият отговор е: Да, разбира се, че ги изваждаме. Напълно нормално е да не включваш в цената за изолация повърхности, които реално не се изолират. Съществуват обаче изключения от правилото, които зависят от допълнителни договорки с клиента.

Пример: Ако не се изважда площта на светлият отвор на прозорците от общата квадратура, не се начислява допълнително цена за т.нар. обръщане на прозорците, но както вече споменахме всичко е много индивидуално и зависи от площта на сградата и броя на прозорците. И за да обобщим заявяваме, че в общата площ за топлоизолиране се включват само тези части от сградата, върху които реално се полага топлоизолация, с обща квадратура, изчислена по традиционните математически методи.