Саниране от Алпи Пан ООД

Важна информация относно санирането и цялостното обновяване на сгради. Надяваме се да сме ви полезни!

Какво представлява санирането?

Думата "саниране" произлиза от латинската дума "sano"- здраве, лекувам; правя здравословен; освежавам; заздравявам и на български означава "оздравяване". Оздравяването на една сграда всъщност представлява цялостна или частична реконструкция, чиято цел е конструкциите да станат по-надеждни, да се пести енергия, да се подобрят жилищните условия в сградата и да се увеличи себестойността й.

Санирането включва редица основни дейности:

  • Подмяна на дограмите и стъклопакетите на сградата;
  • Монтаж на топлоизолация върху фасадите;
  • Поставяне на топлоизолация на пода над сутерена на сградата;
  • Ремонт или смяна на покритието на покрива (керемиди, хидроизолация, обшивки) и поставяне на топлоизолация;
  • Ремонт на общите части, смяна на ВиК и електрическа инсталации и други допълнителни ремонтни дейности.

Чрез саниране и топлоизолация на жилищните и индустриалните сгради се постига висока енергийна ефективност, което е в основата на ограничаването на разходите за отопление и охлаждане. По този начин се намаляват и вредните парникови емисии. Санирането и топлоизолацията на къщите, жилищните и индустриалните сгради довежда до икономии от порядъка на 40-50%, което е изключително важно с оглед на високите цени на енергията.

 

Полагане на топлоизолация на външните фасадни стени: това е основна дейност при санирането на сградите

Топлинните загуби заради външните фасадни стени са около 25-30%, така че инвестираните в топлоизолация средства ще се възвърнат изключително бързо, имайки предвид разходите за отопление през зимните месеци и за охлаждане през лятото.

 

Санирането на външните фасадни стени с каменна минерална вата има не само топлоизолационен ефект, но и допълнителни ползи:

 

1. Ограничаване и пълно предотвратяване образуването на конденз – отворената клетъчна структура на каменната вата позволява на зида да „диша”, а водните изпарения преминават свободно през ватата;

 

2. По-добра акустика – каменната вата е много добър звукоизолатор и намалява преминаването на шумове от заобикалящата ни среда, което увеличава комфорта;

 

3. Висока пожарна безопасност – каменната вата е пожароустойчив материал, с  най-висок клас на горимост "А" ; не отделя искри и миризми; при възникване на пожар в останалата част на сградата, изолираните с каменна вата повърхности не позволяват разпространението му.

Саниране на покриви – участъци с топлинна загуби от над 40%

Покривът на сградата е предназначен да я защитава от всякакви атмосферни влияния. В случай, че искате да използвате таванското помещение като жилищно пространство, покривът трябва да предлага също защита от пожар, шумоизолация и да намалява загубите на топлина през студените дни, както и да предпазва от големите летни горещини. Можете да постигнете всичко това чрез саниране на покрива (полагане на хидроизолация) и поставяне на топлоизолация (най-често минерална вата).

 

Предлагаме на вашето внимание мнението на съответните официални органи и заинтересовани страни относно ползите от санирането:

"Топлофикация София" ще санира своята административна сграда, в която са разположени централното ръководство и административните отдели, както и сградата на топлорайон "Земляне".

По данни на експерти санирането на двете сгради ще помогне за понижаване на консумираната енергия от 36% до 46%, което е с приблизително 340 000 мегаватчаса на година. Това се равнява на около 100 тона спестени въглеродни емисии.

Стартират проекти за саниране на 243 обществени сгради в 14 града, както и проекти за поставяне на енергоспестяващо улично осветление. Стойността им възлиза на 47 милиона евро, а проектите са финансирани от Международен фонд "Козлодуй".

Правителството и в частност Министерство на икономиката и енергетиката изразиха задоволство си от това, че кметовете на населени места разбират важността и значението на енергийната ефективност. По думите му подобни проекти могат да помогнат на България да пести енергия, което пък ще ограничи нуждата от нови мощности.

След реализирането на проектите консумацията на енергия в сградите ще падне с 40-60%, а редуцирането на използваната енергия средно с 30% е равносилно на един и половина ядрен реактор.

Sanirane

Саниране на жилища по програми за енергийна ефективност 2013

Темата за енергийната ефективност на сградите у нас е сред най-злободневните, именно защото в условията на световна икономическа криза всеки собственик на жилище се замисля как да намали разходите си за отопление. Но не само в България, а в световен мащаб целта е да се изграждат или обновяват жилищни, обществени и индустриални сгради, които да са енергийно ефективни. Това от своя страна е съобразено и със запазването на екологичното равновесие, чрез намаляване на вредните емисии и цялостното замърсяване на природата, причинено до голяма степен от енергийните концерни. А чрез намаляване на потребелението ще се намали и необходимостта от енергийни ресурси и производство на енергия, предназначени именно за отопление и климатизация. Положителните ефекти от топлоизолирането на сградите са неоспорими, но най-важното е да се изтъкнат основните сред тях, за да бъде осъзната необходимостта от сниране на жилищата от всички собственици на имоти.

Ежегодно от Европейският съюз се отпускат значителни средства, насочени към регионалното развитие и благоустройството на инфраструктурата на страните членки на съюза. Именно от средставата по европейски програми за енергийна ефективност с цел топлоизолиране или цялостно саниране на сгради от всякакъв тип могат да се възплозват собствениците на жилищни или общинските сгради на територията на цялата страна.

Последните промени в размера на отпусканите средства по програмите за енергийна ефективност ги правят още по-привлекателни особено за собствениците на панелни, ЕПК или тухлени апартаменти, построени в близкото минало. Безвъзмездното кредитиране за топлоизолиране или цялостно саниране на жилищата у нас тази година достигна рекордните 75 % от общата сума, необходима за саниране на имота. Тази цифра беше достигната след като първоначално определените средства за безвъзмездно кредитиране в размер на 50 % бяха увеличени, за да накарат повече жилищни комплекси и техните домсъвети да се включат в инициативата. Допълнително предприетите мерки по европроектите от страна на българското правителство са с цел улесняване кандидатстването на собствениците на жлищните блокове и кооперациите, които искат да се включат в програмата.

Окомплектоването на документацията, покриваща изискванията за безвъзмездно финансиране по европроекти за енергийна ефективност обикновено се явяваше една от най-честите причини домсъветите да не желаят да се включат в програмите и затова и процента на усвоените средства по европроектите за минлата 2012 година е под критичния минимум. Затова всяка една община вече предлага безплатно готови проекти за санирането на сградите, така че всички дейности по изолирането на имота да са съобразени със законовите разпоредби в страната. За собствениците на жилища в блокове и кооперации остава само да постигнат съгласие помежду си и всеки един от тях да има възможност да покрие останалите 25 % от стойността на разходите по топлоизолирането. За съжаление дори само тази част от сумата понякога се оказва непосилана за средностатистическото българско домакинство. Но ако всеки собственик на жилище осъзнае необходимостта и предимствата от монтажа на топлоизолационна система с цел намаляване на разходите за отопление, нужните средства могат да се набавят и чрез банковите кредити, отпускани по програми за енергийна ефективност. Предимството при тях са значително по-кратките срокове за отпускане на средствата и разбира се 20% от стойността на топлоизолацията, които кандидатстващите получават като безвъзмездна помощ при саниране на жилището си.

В заключение може само да допълним, че за собствениците на имоти, подлежащи на топлоизолиране или на други дейности по подобряване на енергийната ефективност на жилищата остава само да осъзнаят предимствата на тази разумна и полезна стъпка и не на последно място да се свържат с правилната фирма за топлоизолация – Алпи Пан ООД. Доверявайки се на нас, вие може да разчитате на професионално изпълнение на топлоизолацията с гаранция за качество на услугата и вложените материали, и да се насладите на домашен уют по всяко време на годината.

Саниране на сгради – как и защо е нужно?

Всеки е чувал или чел за саниране на сгради, но част от хората, може би не знаят какво точно означава това, как се прави и защо е необходимо. Санирането представлява реконструиране, оздравяване, възстановяване и подобряване на сградата – не само на външния й вид, но и на условията за живот вътре в нея.

Саниране на една сграда се извършва чрез смяна на старата дограма с енергоспестяваща такава, полагане на вътрешна и външна топлоизолация, ремонт или цялостна подмяна на покривната конструкция и керемидите, смяна на електрическата инсталация, ремонт или подмяна на ВиК инсталацията, ремонт и стабилизиране на частично или напълно разрушени части, възстановяване на повредена мазилка или цялостно полагане при липсваща такава и т.н. С две думи, санирането означава ремонт на сградата.

Ремонт, който ще подобри условията за живот вътре в нея, ремонт, който ще обнови фасадата й и тя ще изглежда много по-добре, ремонт, чрез който ще бъде постигнато намаляване на сметките за енергия. Вярно е, че инвестицията за цялостно саниране на една сграда не е малка, но тя ще се възвърне през следващите 5 години. Това ще се случи чрез по-ниските сметки за отопление и климатизация. Ето защо, смея да твърдя, че по-високата първоначална инвестиция, не само си заслужава, но дори е препоръчителна.
Знаете ли кога Вашата сграда се нуждае от саниране?

Винаги може да направите саниране на Вашата сграда, ако желаете да я обновите или да повишите нейната цена.

Санирането е наложително и когато фасадата на сградата Ви е в лошо състояние с рушаща се или изцяло липсваща мазилка, когато има вероятност части от нея да паднат – например балкон или мазилка. Когато сметките Ви за енергия са твърде високи, също е препоръчително саниране на сградата. Ако в помещенията на сградата Ви се появява мухъл и плесен, има течове и влага, отново санирането й ще реши тези проблеми.

Комплексното саниране на една сграда включва цялостен ремонт на сградата – от покрива и фасадата й, до всички инсталации и прозорци. Санирането на сграда се осъществява чрез интегрирана система, използват се висококачествени материали, които взаимно се допълват и по този начин образуват здрава и красива фасада, подобряват условията за живот вътре в сградата, и домът Ви ще бъде много по-уютно и приятно място.

Чрез цялостно саниране на сградите се постига топлоизолация, шумоизолация, сградата ви ще бъде защитена от различните метеорологични условия, а освен това и сметките Ви за енергия ще намалеят драстично. Освен всички изброени до тук предимства, санирането на сградата укрепва, заздравява и обновява цялостната и конструкция, както и външния й вид.

Със саниране на сгради обаче, не може да се занимава всеки. Ето защо, ако твърдо сте решили, че ще санирате Вашата сграда, трябва да потърсите фирма, която да направи това вместо Вас. За целта трябва да потърсите, да сравните и да изберете фирма, която вече се е доказала в тази област.

Някои фирми ще Ви предложат цена, в която са включени и материалите, други ще Ви дадат оферта само за самото саниране, а материалите ще трябва да си ги закупите отделно, откъдето Вие решите, а трети ще Ви препоръчат магазин, от който да закупите материалите.

Сравнете няколко оферти от различни фирми за саниране, и изберете тази, която е най-подходяща и изгодна за Вас. Освен това, търсете фирма, която има вече завършени подобни проекти, която е специализирана в санирането и която е лидер в своята област.

Само така ще бъдете сигурни, че санирането на сградата Ви ще бъде качествено и ефективно.

Защо да изолирате жилището си?

Отоплението и охлаждането на жилището изразходват от 50 до 70% от енергията, която се консумира в средностатистическия български дом. Недобрата изолация и преминаването на въздух предизвиква загуба на енергия в повечето жилища.

Изолацията:

– спестява пари и намалява използването на ограничените енергийни източници.
– прави жилището Ви по-удобно, като подпомага поддържането на еднаква температура навсякъде.
– прави стените, таваните и подовете по-топли през зимата и по-хладни през лятото.

Количеството енергия, което ще спестите, зависи от няколко фактора: местният климат, размерът, формата и конструкцията на жилището ви, навиците на вашето семейство, видът и ефективността на системите за отопление и охлаждане, които използвате. След като спестените от енергия пари изплатят разходите за поставянето на топлоизолацията, спестената енергия реално Ви пести средства, а по-малката консумация на енергия ще става все по-важна, имайки предвид повишаващите се цени.

Този материал ще ви помогне да разберете как точно работи изолацията, какви различни видове изолация има и доколко изолацията има смисъл при вашия климат. Съществуват и много други начини за пестене на енергия. Министерството на енергетиката предлагат редица интернет сайтове, които ще ви помогнат да спестите енергия, като спрете движението на въздуха, изберете електроуреди с по-добра енергийна ефективност и др.
Как работи изолацията

Топлината се движи от по-топли към по-студени места. Така през зимата топлината директно се движи от отоплените жилищни пространства към външната среда и към неотоплените тавански помещения, гаражи и мазета, където има температурни разлики. През лятото топлината навлиза отвън към вътрешността на жилището. За да се осигури комфорт, през зимата трябва да се ограничи загубата на топлина чрез отоплителна система, а през лятото натрупаната топлина трябва да бъде компенсирана чрез използването на климатик. Изолирането на тавани, стени и подове намалява нужното отопление или охлаждане, като предоставя ефективно противодействие на движението на топлината.

Способността на изолацията да ограничи движението на въздуха не трябва да се бърка с „въздухонепропускащо уплътнение”. Изолацията ограничава движението на въздуха единствено в помещението, в което се намира. Тя няма да намали движението на въздуха през процепи в други части на сградата. Например, контролът на движението на въздуха във въздушната междина на стената няма да спре преминаването на въздуха между основите и подпрозоречната конструкция, или между гредите на стените и прозоречната рамка.

Саниране в София

В наши дни, при постоянно повишаващите се цени на енергията, все повече хора започват да санират своите домове и сгради. Съответно, пропорционално на търсенето, се увеличава и броят на фирмите, които извършват саниране на сгради. Естествено, тъй като София е столицата на България, а освен това и най-големият град в държавата ни, тук има най-много фирми, които се занимават със саниране на сгради. Коя точно ще изберете Вие зависи само от Вас.

При наличието на толкова много фирми извършващи саниране на сгради в София, изборът на най-добрата е много труден. Първо, защото всяка фирма предлага различни цени, и потребителят започва да се чуди и да мисли, че фирмата предлагаща най-ниска цена, вероятно ще има по-некачествено изпълнение. Второ, защото всеки търси фирма, която вече се е доказала в санирането на сгради, и която е лидер в своята област. И трето, защото всяка фирма предлага оферти за саниране с различни по марка и качество материали, а потребител, който не е запознат кое е качествено и кое не, не може да прецени кое би било най-подходящо и изгодно за него.

Санирането на сгради в София допринася за по-красив и приветлив изглед на столицата, като цяло. Чрез саниране в София, ще изчезнат мрачните и сиви панелни блоково, старите рушащи се сгради, и въобще столицата ще придобие един доста по-приятен за окото външен вид. Всяко едно саниране на сграда в София допринася за това. Най-главното обаче е , собственикът или собствениците на сградата да имат желание да направят саниране. Всичко друго остава в ръцете на избраната фирма, чиито служители ще извършат нужните действия, за да подобрят и обновят фасадата на сградата, да спрат течовете и появата на мухъл, да спрат топлинните загуби и т.н.

Никак не е трудно да намерите информация за фирми извършващи саниране, напротив – само напишете в някоя интернет търсачка „саниране в София” и ще видите колко много резултати ще Ви излязат. Труден обаче е изборът на подходяща фирма, предлагаща професионално саниране, с качествени материали, на изгодна цена. Ако една фирма предлага прекалено ниска цена за саниране, потребителят веднага ще се усъмни дали изпълнението ще бъде на ниво, дали използваните материали ще бъдат с подходящото качество, и дали въобще тази фирма се занимава със саниране или са някакви измамници, които целят единствено да вземат пари. Тук отново на помощ идва интернет – потърсете информация за въпросната фирма, коментари от други потребители, които вече са се възползвали от услугите й и т.н. Това е един от най-сигурните и лесни начини, да разберете дали може да се доверите на дадена фирма за саниране в София.

Ако търсите фирми за саниране, няма да имате проблем с намирането на информация, но ще се затрудните с избора на подходящата, точната фирма. Това е така, защото фирмите за саниране в столицата се увеличават всеки ден, и Вие не знаете дали може да се доверите на дадена фирма или не.

Ето защо, потърсете из форумите коментари и мнения от други потребители за поставяне на изолация в София, за фирмата, на която сте се спрели, за най-реалните и изгодни цени и т.н.

Изолация на покриви

Когато искате да топлоизолирате жилището си комплексно, това не означава само полагане на изолация на стените. Напротив – цялостното изолиране на една сграда включва подмяна на прозоречната система – отстраняване на старата дограма и поставянето на нова – енергоспестяваща, изолация на покрива и т.н. Именно за изолацията на покриви ще поговорим тук.
Как може да бъде изолиран един покрив?

Изолацията на покрив не включва само полагането на хидро и топло изолацията, но и цялостния ремонт на покрива – подмяна на счупените керемиди и увредените дървени елементи, почистване или цялостна подмяна на улуците и т.н.

Изолацията на покриви става чрез поставянето на няколко допълнителни материала, като се следва строга последователност, за да бъде изолацията ефективна. Да речем, че керемидите вече са отстранени от конструкцията и започваме с изолацията на покрива. Върху дървена обшивка или скара се полага така наречената парна бариера – това е вид фолио, което има контролиращ ефект върху преминаването на водни пари към самата изолация, които могат да влошат нейното качество и да намалят ефикасността й.

Върху фолиото се полага самата изолация – най-подходяща е каменната минерална вата. Отгоре се поставя паропропускливо фолио, което при допир с ватата, няма да позволи да се стичат водни капки към изолацията. Това за топлоизолацията.

Хидроизолацията на покрива представлява битумна мушама, която се поставя под керемидите и не позволява на водата от дъжд или топящ се сняг, да попадне върху други елементи от покривната конструкция и да ги увреди. Върху споменатата битумна мушама се нареждат керемидите. Това се отнася за скатните покриви. Има и плоски покриви, които всъщност представляват бетонна плоча.

Такива са покривите на панелните блокове например. Там хидроизолацията е битумна мембрана – същото като битумната мушама, но по-плътна и дебела, която може да бъде с или без минерална посипка от едната страна. Тя се поставя с помощта на газова горелка, като преди това повърхността се грундира със специален за целта грунд.

За плоските покриви обаче, има и други видове хидроизолация – например така наречената течна гума. Тя се нанася върху покрива с помощта на четка или валяк, и след като изсъхне се получава сплав, подобна на гума, която, ако е качествено направена, Ви гарантира перфектна хидроизолация.

Изолацията на покрива е много важна част от цялостното изолиране на една сграда, тъй като покривът е тази част от жилището, която предпазва стените, фасадата и въобще цялата останала част от сградата, от атмосферните влияния.

Ако покривът Ви не е хидроизолиран, след време, в следствие на дъжд, топящ се сняг, слънце, вятър и т.н., неговата цялост ще се наруши, в следствие на което ще започне появата на влага и плесен в помещенията, ще започне постепенно разрушаване на стените и т.н.

Всичко това ще превърне дома Ви в едно некомфортно и несигурно място за живеене. Ето защо, през определен период от време трябва да обръщате внимание на състоянието на Вашия покрив, и ако той се нуждае от ремонт, да потърсите специалисти, които да отстранят и поправят повредените елементи, и да възстановят здравината и стабилността на покрива Ви.

В никакъв случай не опитвайте сами да ремонтирате покрива си – твърде опасно е, за това потърсете специалисти, които са се доказали като такива в своята област, и които ще отстранят повредите надлежно и навременно.

Сайдинг изолация

Какво е сайдинг?

В северноамериканските методи на строителство на сгради се изгражда най-напред носещата конструкция, след което тя се „облича” с фасаден материал. Въпросната облицовка представлява плоскости, които се наричат „siding”. В началото, сайдингите са се произвеждали от висококачествен дървен материал, но дървото използвано за външна облицовка, не е достатъчно издръжливо на атмосферните влияния.

За да се удължи животът му, се изисква постоянно полагане на грижи – използване на антисептични и влагоотблъскващи продукти, които да предпазят дървения материал от напукване, увреждане от насекоми и гниене.

Към средата на ХХ-ти век обаче, все повече хора започват да търсят здрави, лесни за монтиране материали, които не изискват много грижи, които са издръжливи на атмосферните влияния и освен това да имат естетически външен вид.

И понеже PVC-то (поливинилхлорид) отговаря на всички тези изисквания, започва масово производство на сайдинги именно от него, които се наричани винилни сайдинги – името им произлиза от името на самия полимер. Винилният сайдинг представлява панел или плоскост, изработени от PVC, които в единият си край имат специфичен профил, благодарение на който се свързва с предходния панел, а в другия край ръбът е перфориран, за да осигури закрепването на следващата плоскост.

Сайдинг панелите могат да бъдат в различни цветове, но при избора на цвят трябва да знаете, че някои цветове са с по-ниска устойчивост на атмосферните влияния. Най-голямото предимство на винилният сайдинг, може би се крие в това, че той може да бъде монтиран по всяко време на годината, като за монтажа му не са нужни някакви специфични инструменти и машини.

Освен това сайдингът издържа на температура от – 40 до + 50 градуса. Друго голямо предимство е, че сайдингът ще Ви отърве от неприятният проблем с влагата, а в същото време ще намали разходите Ви за енергия с 40 – 50 %.

В общи линии сайдингът е начин за външно изолиране в сухото строителство. Той се явява най-външния слой от изолацията и предпазва самият изолационен материал от неблагоприятните атмосферни влияния.

Освен технологичните му особености и предимства, сайдингът ще придаде на Вашата сграда красив, индивидуален външен вид. И понеже фасадата на сградата е нейното лице, поставяйки й сайдинг, Вие ще я запазите здрава и красива за по-дълго.

Полезни съвети: Как да изолирате жилището си с екологични материали

Изолацията е страхотен начин за пестене на енергия. Имайки предвид това, основната задача е да изберем подходящи изолационни материали, тъй като неправилния избор може да наруши сигурността и естетиката на жилището. Изолацията може да отделя токсични вещества или да причинява възпаления (на кожата, белите дробове и т.н.). Днес, когато светът мисли за околната среда, хората започват да възприемат „зелени” идеи и варианти. Когато изолират домовете си, те търсят екологични алтернативи, които ще им помогнат да живеят здравословно. Но полагането на изолация може да струва много скъпо и да отнеме голяма част от ценното ви време. В тази статия ще намерите списък с материали, които са не само екологични, но и не са скъпи. Те могат да направят дома ви комфортен, като в същото време предпазват околната среда.

1. Рециклиран деним
Всички имаме стари дънки, които не носим и които събират прах в някой шкаф. Можете да използвате старите дънки като екологичен изолационен материал. Изперете дънките и ги отрежете. След това ги потопете в борна киселина, която ще осигури устойчивост срещу плесен, насекоми и запалване. Този достъпен рециклиран материал се монтира без особени усилия и успешно блокира шумове.

2. Овча вълна
Овчата вълна е отличен изолационен материал. Тя е 100% естествена и възобновяема. Тя ще ви помогне да запазите жилище си топло през зимата и хладно през лятото. Това е възможно благодарение на въздушните „джобове”, които задържат въздуха. Този естествен материал спестява енергия и не причинява никакви раздразнения и възпаления.

3. Сламени бали
Един от изолационните материали, който е с най-висока енергийна ефективност, е сламата. Сламените бали са лесно достъпни и не съдържат никакви химически вещества. Практиката за правене на бали от слама с помощта на бамбук и дърво се използва от дълги години. Това е евтин вариант за изолация, който не изисква големи физически усилия. Сламата е възобновяем материал, които се отглежда лесно.

4. Целулоза (Рециклирана хартия)
Какво се случва, когато накъсате стар вестник на малки парченца и го смесите с борна киселина? Ще получите перфектен материал, който се използва за изолацията. Екологичната целулоза може да се използва за изолиране на стени и тавани. Тя не допуска развитие на плесен и мухъл и не позволява корозията на алуминия, медта и стомана. Изолацията от целулоза консумира около 10 пъти по-малко енергия в сравнение с изолацията от фибростъкло.

5. Спрей-пяна от соя
Напоследък соевите продукти се превърнаха в истински хит сред почитателите на диетите. Но соята придобива ново значение за домакинството, защото тя е перфектен екологичен материал за изолация. Спрей-пяната от соя не съдържа химикали и може да разширява обема си. Така този изолационен материал ограничава просмукването на въздух и създава уплътнение. Соята е идеална за затворени пространства, защото няма вредни влияния и въздействия. Тя е лек материал, който увеличава размера си до 100 пъти и може да се използват в малки пространства. Заменете токсичните и опасни изолационни спрейове със соя и защитете околната среда, като подобрите качеството на въздуха.

6. Пясък
Навсякъде по света има пясък в изобилие. Но знаете ли, че пясъкът е един от най-добрите изолационни материали? Той е възобновяем продукт, който предлага страхотна естествена изолация. За целта пясъкът се смесва с натрошени стъклени бутилки.