Общи технологични изисквания:

 • Топлоизолационната система се полага при температура на въздуха и основата не по-ниска от + 5 градуса по Целзий
 • Максималната препоръчителна температура на полагане на изолация е + 35 градуса по Целзий.
 • По време на изпълнение на топлоизолационната система, основата трябва да се защити от въздействието на интензивни климатични фактори като силен вятър, силен дъжд и пряко слънчево греене (при температури над + 30 градуса)

 

 

Изисквания към основата:

 • Основата за полагане на топлоизолация трябва да бъде достатъчно равна, суха и обезпрашена.
 • Всички неравности се отстраняват или се запълват.
 • Всички компрометирани, стари или подкожушени мазилки се отстраняват и основата се изкърпва и подравнява преди да започне топлоизолирането на сградата.
 • Препоръчително е преди започване на монтажа на топлоизолационната система да са приключили всички вътрешни и външни мокри процеси. Също така трябва да е монтирана дограмата на вратите и прозорците.

Технология за монтаж на топлоизолационни плоскости:

 • Залепване на топлоизолационните плоскости

При равни повърхности върху топлоизолационната плоскост се нанася лепило за топлоизолация чрез гребен със зъб 6-10 мм. При неравни повърхности лепилото се нанася по обиколката на топлоизолационната плоскост в два – три сантиметров слой, а във вътрешността се нанася лепило във вид на топки. След нанасяне на лепилото плоскостта се притиска към основата.

zalepvane

 • Монтаж на дюбели

Броят на дюбелите и вида им зависи от носещата способност на основата. Минималното количество е 10-12 бр. на кв.м. Дюбелите трябва да навлязат приблизително 30-40 мм в стената.

dubeli

 • Изпълнение на шпакловка върху топлоизолационните плоскости

Преди нанасянето на шпакловката за топлоизолация се проверява гладкостта на монтираните плоскости. Отстраняват се всички стърчащи части от топлоизолацията или лепилото за залепване. При необходимост се извършва заглаждане със специален инстумент за заглаждане на топлоизилационни плоскости. Монтират се ръбохранители с мрежа по ъглите на всички отвори (врати и прозорци) и по всички останали външни ъгли. Мрежата се монтира като върху нея се нанася шпаковачна смес и се притиска с маламашката в посока отгоре надолу, като всяка нова ивица се припокрива със вече монтираната с 10 см.

shpaklovka

 • Крайно покритие

Като крайно покритие на топлоизолационната система се нанася фасадна структурирана мазилка. Тя може да бъде полимерна, силикатна, силиконова или на варо-циментена основа. Тези мазилки се предлагат в богата гама от цветове и едрина на зърната.

kraino pokritie