Предстенните обшивки от гипсокартон заместват стандартните вароциментови и гипсови мазилки и се използват за ремонт и довършителни работи, както на стари помещения, така и за облицовка на нови тухлени и бетонни стени. Поради ниското си тегло, бързия монтаж и липсата на мокри процеси при работа, сроковете за ремонта се съкращават драстично, а натоварването на носещите строителни елементи се намалява в пъти. Със своята възможност за перфектна шумо, пожаро и топлоизолация предстенните обшивки от гипсокартон Ви гарантират висока енергийна ефективност.

Най-масово използваните системи са: така наречената суха мазилка или поставяне на гипсокартон с лепене и един слой гипсокартон върху метална конструкция.

Първия вид система се използва за изправяне вертикално и хоризонтално на стени с отклонения не по големи от 1 - 3 см. Втория вид се използва когато се търси по-високо качество и отклоненията на стените са по-големи от 5 см, а също така при нея може да се постигне по-голяма топлоизолация, като се монтира минерална вата между профилите.