Преградните стени от гипсокартон в сухото строителство се състоят от единична или двойна метална носеща конструкция и монтиран двустранно един, два, дори и три слоя гипсокартон. Основната конструкция на преградната стена се свързва по периферията с граничещите строителни елементи и представлява носеща конструкция за плоскостите.

Дебелината на стената може да бъде различна в зависимост от предназначението й.

В пространството между гипсокартона могат да се вградят изолационни материали за допълнителна звуко и топлоизолация, както и всички необходими инсталации като електроинсталации, водопроводи, охранителни инсталации.

Процесът на работа протича без мокри процеси и строителните отпадъци са сведени до минимум. След запълване фугите на гипсокартона повърхността става идеално гладка и може да се боядисва, като помещенията могат да се ползват почти веднага след изсъхването на боята.