Специализирано изпълнение на проекти използвайки сухо строителство.

Гипсокартонът е широко използван материал с утвърдено място в сухото строителство, благодарение на многото си доказани с годините преимущества.

Той дава възможност за изграждане на леки преградни интериорни стени, окачени тавани, облицовки на стари и нови стени. Специалисти изтъкват много предимства на този материал, между които са дълъг живот, добър естетически вид, идеално гладка повърхност, чист състав, който не застрашава здравето на хората и околната среда. Гипсът не съдържа токсични компоненти (състои се от калций, сяра, кислород и вода) и има киселинна реакция, сходна с тази на човешката кожа.

Работата с гипсокартон е лесна и отнема сравнително малко време. Той е лек и структурата му допринася за акумулиране на топлина. Паропропусклив е, т.е. може да “диша”, благодарение на множеството пори в гипса. Това означава, че регулира относителната влажност в помещенията. Когато тя нарасне, гипсокартонът я поема и отново я отдава след изсъхване на въздуха. След импрегниране материалът е и влагоустойчив.

Чрез сухо строителство с гипсокартон ще постигнете не само задоволителна топлоизолация, но и изискваната от съответните нормативни актове шумоизолация – 47dB поглъщане на шум в обществени сгради. Материалът осигурява 60мин. граница на пожароустойчивост, тъй като гипсът не гори.

С гипсокартон се получава идеално изравняване на повърхността, която няма нужда от нанасяне на замазка и директно може да се боядиса, да се сложат тапети, декоративна мазилка или плочки. Гипсът е формовъчен, което позволява изработване на елементи с различни размери и форми. Освен плоските гипсокартонени елементи съществуват и огънати. В резултат на това, с тях могат да се реализират разнообразни и оригинални идеи за рационално използване на вътрешното пространство, включително изграждане на криволинейни повърхности.

При ремонт на стари сгради с дървен гредоред сухо строителство с гипсокартон води до минимално допълнително натоварване на съществуващата конструкция. При ново строителство използването на тези системи води до около 25% икономия на армировка и бетон, тъй като теглото на неносещите преградни стени, окачените тавани и преградните обшивки се намалява. Сеизмичната устойчивост на обекти със сухо строителство е подобрена, защото хоризонталните и вертикалните натоварвания не се предават на преградните конструкции. Малката дебелина на преградните стени печели свободна обитаема площ. Приложението на системи за сухо строителство с гипсокартон е възможно във всички сезони. Получените строителни отпадъци са много по-малко в сравнение с тези от конвенционалното строителство. Има различни видове гипсокартон. Обикновеният е за вътрешни довършителни работи. Съществува и пожароустойчив гипсокартон, който се отличава от обикновения по повишената си съпротивляемост към открит огън. Прилага се в помещения със сух влажностен режим, като осигурява пожарозащита до 180мин. Влагоустойчивият гипсокартон е със специално импрегниран картон, а в гипса има влагоотблъскващи и антимикотични добавки. Той се прилага в помещения с висока относителна влажност. Препоръчва се да се използва комбинирано с подходящи хидроизолация и вентилация. Друга разновидност на материала комбинира свойствата на предходните два вида, т.е. предлага едновременно пожаро- и влагоустойчивост.

Вече съществуват и гипсови плоскости със стъклена обшивка за оптимална пожарозащита. На пазара се предлага също специален акустичен гипсокартон. Той поглъща не само шумовете в помещението, но и тези, които идват отвън. Има и гипсокартон с хигиенни функции - за чисти помещения в медицината, фармацията, оптиката, хранително-вкусовата промишленост, в производството на микроелектроника, микромеханика, стъкло и козметика. Такива материали (Thermaclean, Schlicht Hygena) възпрепятстват преминаване през стените на замърсители и преносители на зарази. Гипсът при тях обикновено има бактерицидни добавки. Картонът също е със специални физически и хигиенни качества, които го правят подходящ за приложение в тази област.