Направа на циментови подови замазки. Саморазливни замазки.

Фирмата ни предлага направа на качествени подови замазки.Обикновени и армирани, пясъчно-циментови и саморазливни замазки,със и без топлоизолация. Нашите майстори ще изравнят Вашият под и ще го подготвят за следващите операции, като поставяне на подови настилки. Подовата замазка се използва при неравни подове или когато желаем да променим нивото на пода. В общи линии тя бива два вида:

Обикновена подова замазка:

Материали:, ЦИМЕНТ, ПЯСЪК, ВОДА
Приложение:В строителството най-често се използва обикновената подова замазка. Причините за това са, че е най-евтиния вариант, позволява да се запълват по-дълбоки кривини и в общи линии е лесна за работа. Преди да започнм с този вид замазка, а и не само с този вид, а с всичките видове трябва първо да разберем колко и къде ви е крив пода. Това го постигаме по няколко начина. Първия начин и най-точен е чрез маркуч с вода. Втория е с нивелир и мастар.

Саморазливна подова замазка:

Материали: САМОРАЗЛИВНА ЗАМАЗКА, ВОДА
Приложение: Самото име на този вид замазка говори за нея. Да така е тази замазка се саморазлива(семонивелира), тоест представете си водата в едно езеро ако погледнете повърхноста на водата виждате, че тя е абсолютно равна. По този начин работи и този вид замазка. С нея се запълват кривини не по големи от 6-8 мм.