Професионални специализирани вътрешни ремонти
гр. София
ул. Кукуш 1 , сграда на "Инкомс ИМ"АД